Nền tảng quản lý Logistics AnyLogi

AnyLogi - một platform (nền tảng) quản lý logistics cho các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu xây dựng hoặc mở rộng quy mô trong lĩnh vực thương mại điện tử và kinh doanh D2C.nền tảng quản lý logistics AnyLogi

Với AnyLogi, nền tảng cho phép người dùng kết nối với các đối tác thương mại điện tử cũng như các đơn vị logistics trong và ngoài nước như FedEx, BoxMe, Otto, Boxful...; đồng thời cũng cung cấp cho người dùng hệ thống quản lý tích hợp hàng tồn kho, xác nhận thanh toán, kho, lưu trữ, giao nhận hàng hoá.

Nền tảng AnyLogi sẽ bao gồm các chức năng quản lý sản phẩm và hàng tồn kho, quản lý kho cũng như hỗ trợ khách hàng.nền tảng quản lý logistics AnyLogi

Việc ra mắt AnyLogi là bước tiến tiếp theo của AnyMind Group trong sứ mệnh trở thành một doanh nghiệp cung cấp giải pháp xây dựng thương hiệu toàn diện, thông qua các sản phẩm và nền tảng hình thành từ cơ sở hạ tầng kinh doanh của nền kinh tế kỹ thuật số.

Nguồn: sggp.org.vn

Bài viết liên quan:

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn