Tư vấn thủ tục nhập máy giặt công nghiệp cho phòng thí nghiệm

Công ty chúng tôi chuẩn bị nhập khẩu lô hàng là máy giặt nhập từ một hãng chuyên cung cấp máy móc cho phòng thí nghiệm của USA với thông tin "Máy giặt cửa ngang thiết kế chuyên biệt cho phòng thí nghiệm,công suất 8.2 kg, điện áp 220v-240v, Nhãn hiệu # SDL ATLAS, Model# VORTEX M6D. ". Thực tế nhập khẩu cũng để phục vụ cho phòng thí nghiệm, giặt thử độ co giãn và phai màu của vải. 

Vui lòng tư vấn cho chúng tôi dùng mã HS code nào phù hợp quy định của Pháp Luật? Chúng tôi có xin tư vấn, phía tư vấn yêu cầu dùng mã 8450.11.90 có phù hợp hay không?

Tư vấn

1.Thủ tục hải quan:

  • Mặt hàng máy giặt (mới 100%) không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Theo đó, Công ty có thể nhập khẩu như hàng hóa thông thường. Tuy nhiên, để nhập khẩu Công ty tham khảo các quy định sau:
  • Căn cứ Quyết định 3810/QĐ-BKHCN ngày 18 tháng 12 năm 2019 về việc công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo đó, mặt hàng máy giặt thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, do đó để nhập khẩu đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu đối chiếu phụ lục ban hành kèm Quyết định nêu trên để thực hiện.
  • Căn cứ Khoản 1a Điều 2 Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/03/2017của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện. Theo đó, máy giặt thuộc nhóm thiết bị gia dụng và công nghiệp thuộc lộ trình dán nhãn năng lượng.
  • Hồ sơ, thủ tục nhập khẩu thực hiện theo quy định tại điều 16 và điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sửa đổi bổ sung tại khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

2. Mã HS:

Công ty có thể tham khảo 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 17/6/2017; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính; Biểu thuế XNK ban hành kèm Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ và đối chiếu với hàng hoá nhập khẩu, vật liệu cấu thành để xác định mã HS.

Để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, công ty có thể đề nghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Mặt hàng với mô tả của công ty như trên, có thể tham khảo Mã HS 84501190 với mô tả hàng hóa như sau:

Mã HS code tham khảo máy giặt Guihangnhanh247.com
8450 Máy giặt gia đình hoặc trong hiệu giặt, kể cả máy giặt có chức năng sấy khô. Household or laundry-type washing machines, including machines which both wash and dry.
- Máy giặt, có sức chứa không quá 10 kg vải khô một lần giặt: - Machines, each of a dry linen capacity not exceeding 10 kg:
845011 - - Máy tự động hoàn toàn: - - Fully-automatic machines:
84501110 - - - Loại có sức chứa không quá 6 kg vải khô một lần giặt - - - Each of a dry linen capacity not exceeding 6 kg
84501190 - - - Loại khác - - - Other
SOURCE: Sources
Bài viết liên quan:

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn