Fuel surcharge DHL

Hàng tháng DHL sẽ cập nhật phụ phí xăng dầu Fuel surcharge tại địa chỉ: https://ultrashort.me/ovGaY

Thay đổi trong giá nhiên liệu dẫn đến biến động chi phí cho ngành vận chuyển, vì vậy phụ phí nhiên liệu, có thể tăng, giảm hoặc huỷ bỏ, song song với những chuyển động trong giá nhiên liệu.

Phụ phí xăng dầu DHL - Fuel Surcharge DHL
Phụ phí xăng dầu DHL - Fuel Surcharge DHL


 • Tháng 03/2024: 30.00%
 • Tháng 02/2024: 28.25%
 • Tháng 01/2024: 27.75%
 • Tháng 12/2023: 31.50%
 • Tháng 11/2023: 33.50%
 • Tháng 10/2023: 31.00%
 • Tháng 09/2023: 26.75%
 • Tháng 08/2023: 24.75%
 • Tháng 07/2023: 24.25%
 • Tháng 06/2023: 25.75%
 • Tháng 05/2023: 28.25%
 • Tháng 03/2023: 35.50%
 • Tháng 02/2023: 29.25%
 • Tháng 01/2023: 31.50%
 • Tháng 12/2022: 36.00%
 • Tháng 11/2022: 32.25%
 • Tháng 10/2022: 32.75%
 • Tháng 9/2022: 34.00%
 • Tháng 8/2022: 39.50%
 • Tháng 7/2022: 37.50%
 • Tháng 6/2022: 35.75%
 • Tháng 5/2022: 32.25%
 • Tháng 4/2022: 25.50%
 • Tháng 2/2022: 20.5%
 • Tháng 1/2022: 21.25%
 • Tháng 12/2021: 22.25%
 • Tháng 11/2021: 19.75%

Phụ phí nhiên liệu áp dụng cho phí vận chuyển của tất cả các dịch vụ và cho những phụ phí dưới đây (nếu có):
 • Giao hàng thứ bảy
 • Nhận hàng thứ bảy
 • Rủi ro cao
 • Tình trạng Khẩn cấp
 • Phát hàng đến khu vực vùng sâu, vùng xa
 • Nhận hàng tại các địa điểm vùng sâu, vùng xa
 • Nhận hàng gửi chuyên biệt
 • Vận chuyển chuyên biệt
 • Địa chỉ khu dân cư
 • Kiện hàng quá trọng
 • Kiện hàng quá khổ
 • Pallet không xếp chồng
DHL Express có quyền thay đổi danh mục phụ phí nhiên liệu và bảng biểu mà không cần báo trước. Số lượng và thời hạn của phụ phí sẽ do DHL toàn quyền quyết định.

Xem thêm dịch vụ thông quan hàng hoá
phu-phi-xang-dau-dhl

Bài viết liên quan:

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn