Các cửa khẩu đường biển chính đi từ Việt Nam qua Mỹ

Tổng hợp các cửa khẩu đường biển đi từ Việt Nam qua Mỹ

*** Loading from

Việt Nam - USA
Việt Nam - USA

Hồ Chí Minh

 • HCM - LAX/ LGB
 • HCM - Miami, FL, USA
 • HCM - Tampa, FL, USA
 • HCM - New Orleans, Louisiana, USA
 • HCM - Houston, Texas, USA
 • HCM - Baltimore, MD, USA
 • HCM - Cleveland, OH, USA
 • HCM - Jacksonville, FL, USA
 • HCM - Boston, Massachusetts, USA
 • HCM - NYC
 • HCM - Cincinnati, OH, USA
 • HCM - Memphis, TN, USA
 • HCM - Charleston, South Carolina, USA
 • HCM - Chicago, Illinois, USA
Đà Nẵng
 • DAD - LAX/ LGB
 • DAD - ORF/SAV/NYC/JAX
Hải Phòng
 • HPH - LAX/ LGB
 • HPH - Seatle

Bài viết liên quan:

Post a Comment

Previous Post Next Post