Hướng dẫn đóng phí cơ sở hạ tầng cảng biển tại TpHCM

Hướng dẫn đóng phí cơ sở hạ tầng từ Saigon Newport

Thu phí Cơ sở hạ tầng tại cảng biển TpHCM


1️⃣Tờ khai hàng nguyên container mở truớc 1/4 có bị thu phí CSHT không? - Không

2️⃣Mở tờ khai hàng nguyên container trước 1/4, sau 1/4 mới đưa hàng vào cảng, có thu phí không? - Không

Mở tờ khai hàng lẻ trước 1/4, sau 1/4 mới đưa hàng vào kho CFS, có bị thu phí không? - Có

3️⃣Phí CSHT đóng ở đâu?

⭐Hàng nguyên container: https://thuphihatang.tphcm.gov.vn/

Hoặc trên hệ thống ECUS5VNACCS

⭐Hàng lẻ: tại KVTC, hàng nhập KH đóng trên EWMS, hàng xuất đóng trực tiếp (hướng dẫn phía dưới)

+ KVTC là đơn vị mở tờ khai độc lập nên sẽ là đơn vị đứng ra nộp hộ phí và thu lại từ chủ hàng. KH đóng tiền cho KVTC

+ Đối với hàng CFS nhập khẩu: Hàng nằm trong các container có ngày rút container vào kho từ 01/4/2022.

+ Đối với hàng CFS xuất khẩu: Hàng đưa vào kho từ 01/4/2022.

+ Đối với hàng gửi kho ngoại quan:

- Hàng từ nước ngoài: Hàng có ngày dỡ lên bãi cảng từ 01/4/2022

- Hàng từ nội địa: Hàng đưa vào kho từ 01/4/2022.

4️⃣Không đóng phí có lấy hàng ở cảng được không? Hiện tại vẫn cho phép KH xuất/nhập hàng hoá, Eport chỉ có cảnh báo chưa đóng phí. Tuy nhiên, khi có lệnh cưỡng chế từ Cảng vụ đường thuỷ nội địa TPHCM (cảnh báo cưỡng chế), KH cần thực hiện đóng phí trước khi đến cảng.

5️⃣Các mức phí đóng như thế nào?

Thông báo 43 về thu phí cơ sở hạ tầng cảng biển TP.HCM
Thông báo 43 về thu phí cơ sở hạ tầng cảng biển TP.HCM

Thông báo 43 về thu phí cơ sở hạ tầng cảng biển TP.HCM
Thông báo 43 về thu phí cơ sở hạ tầng cảng biển TP.HCM

Thông báo 43 về thu phí cơ sở hạ tầng cảng biển TP.HCM
Thông báo 43 về thu phí cơ sở hạ tầng cảng biển TP.HCM

Văn bản liên quan

Bài viết liên quan:

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn