Cổng thông tin thương nhân hải quan được giới thiệu cho các cá nhân Thái Lan làm thủ tục hải quan

Thái Lan: Cổng thông tin thương nhân hải quan được giới thiệu cho các cá nhân Thái Lan làm thủ tục hải quan

Cục Hải quan Thái Lan đã ra mắt Cổng thông tin thương nhân hải quan, một ứng dụng web trực tuyến cung cấp cho các nhà điều hành doanh nghiệp một lựa chọn thuận tiện để đăng ký với tư cách là nhà nhập khẩu, nhà xuất khẩu và nhà điều hành thực hiện các thủ tục hải quan. Nền tảng này, được triển khai vào ngày 1 tháng 7 năm 2021 cho các cá nhân Thái Lan, phù hợp hơn với nền kinh tế kỹ thuật số hiện tại. Nó cũng cung cấp tùy chọn đăng ký thứ ba cho các cá nhân Thái Lan để đăng ký với tư cách là người điều hành thủ tục hải quan. Trước đây, chỉ có hai phương thức thủ công và hải quan điện tử.
Cổng thông tin thương nhân hải quan. Thông quan hàng hoá
Cổng thông tin thương nhân hải quan. Ảnh minh hoạ

Vào ngày 23 tháng 6 năm 2021, Hải quan Thái Lan đã ban hành thông báo số 94/2564 RE: Đăng ký trở thành Người điều hành thủ tục hải quan. Thông báo này được ban hành để hủy bỏ thông báo trước đó, tức là thông báo số 64/2561 RE: Đăng ký trở thành Người điều hành thủ tục hải quan.

Xem thêm:

Để đăng ký qua Cổng thông tin thương nhân hải quan, người đăng ký phải hoàn thành xác minh danh tính thông qua ứng dụng đối tác, hiện được giới hạn ở ba phương pháp— sử dụng ứng dụng trực tuyến có tên Pao-Tang; qua máy ATM Krungthai; và tại tất cả các chi nhánh của Ngân hàng Krungthai.

Xử lý các thay đổi thông tin kịp thời để tránh các biến chứng

Thông báo mới này yêu cầu các nhà khai thác thủ tục hải quan cập nhật bất kỳ thay đổi nào về thông tin trong vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi; nếu không, Hải quan Thái Lan sẽ đình chỉ quyền là người điều hành thủ tục hải quan cho đến khi thông tin được cập nhật. Do đó, các nhà khai thác kinh doanh có thể gặp khó khăn trong việc xuất nhập khẩu, với điều kiện là họ sẽ không thể thực hiện thủ tục thông quan. Hơn nữa, nếu các nhà điều hành doanh nghiệp không thể khắc phục điều này trong vòng 6 tháng kể từ ngày thay đổi, Hải quan Thái Lan sẽ hủy kích hoạt tên và thông tin của họ khỏi hệ thống hải quan của mình. Sau đó, nếu các nhà kinh doanh muốn thực hiện các thủ tục hải quan, họ sẽ phải lặp lại quy trình đăng ký với Hải quan Thái Lan một lần nữa.

Do việc triển khai bảo vệ dữ liệu cá nhân sắp tới, thông báo này cho biết cách Hải quan Thái Lan sẽ quản lý dữ liệu cá nhân và chỉ rõ rằng Hải quan Thái Lan có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân cho các bộ phận chính phủ khác, chẳng hạn như Ngân hàng Krungthai và các đối tác đã phát triển hệ thống. Dữ liệu cá nhân sẽ bị xóa hoặc hủy sau 10 năm lưu trữ.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin hoặc hỗ trợ về quy trình đăng ký với Hải quan Thái Lan.
Dịch từ nguồn: https://www.globalcompliancenews.com/2021/08/07/thailand-customs-trader-portal-introduced-for-thai-individuals-operating-customs-formalities230721/

Bài viết liên quan:

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn