Mã địa điểm lưu kho CFS khu vực Hải Phòng

1. Thông báo về mã kho hàng lẻ CFS mới tại cảng Hải An

 • Mã địa điểm lưu kho: 03CEC19.
 • Mã đường biển, sông: VNFEM.
 • Mã đường sắt, đường bộ: VNFEML.

2. Thông báo về mã kho hàng lẻ CFS mới tại cty CP cảng Hải Phòng.

 • Mã địa điểm lưu kho: 03CCC12.
 • Mã đường biển, sông: VNFEL.
 • Mã đường sắt, đường bộ: VNFELL.

3. Thông báo về mã kho hàng lẻ CFS mới tại cty CP dịch vụ cảng dầu khí Đình Vũ PTSC.

 • Mã địa điểm lưu kho: 03TGC19.
 • Mã đường biển, sông: VNFEN.
 • Mã đường sắt, đường bộ: VNFENL.

4. Thông báo về mã kho hàng lẻ CFS mới tại cty CP Tân cảng 128 .

 • Mã địa điểm lưu kho: 03EEC22.
 • Mã đường biển, sông: VNFEO.
 • Mã đường sắt, đường bộ: VNFEOL.

5. Thông báo về mã kho hàng lẻ CFS mới tại cty CP ĐT & Phát triển cảng Đình Vũ.

 • Mã địa điểm lưu kho: 03EEC23.
 • Mã đường biển, sông: VNFEU.
 • Mã đường sắt, đường bộ: VNFEUL.

Công văn 1398 mã kho CFS khu vực Hải Phòng
Công văn 1398 mã kho CFS khu vực Hải Phòng

Công văn 1398 mã kho CFS khu vực Hải Phòng
Công văn 1398 mã kho CFS khu vực Hải Phòng


Xem thêm:

Bài viết liên quan:

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn