Công văn 2796 kiểm soát đối tượng được phép lưu thông

Từ 0h ngày 23-8-2021 đến ngày 6-9-2021, tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của thành phố, trung ương đóng trên địa bàn TP.HCM thực hiện phương án "3 tại chỗ" hoặc "1 cung đường, 2 điểm đến" (tối đa 1/4 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị) và phải có mặt tại cơ quan, đơn vị trước 0h giờ ngày 23-8.

Công văn 2796 ngày 21/8/2021
Công văn 2796 ngày 21/8/2021


Công văn 2796 ngày 21/8/2021
Công văn 2796 ngày 21/8/2021

Công văn 2796 ngày 21/8/2021
Công văn 2796 ngày 21/8/2021

Công văn 2796 ngày 21/8/2021
Công văn 2796 ngày 21/8/2021

Công văn 2796 ngày 21/8/2021
Công văn 2796 ngày 21/8/2021

Công văn 2796 ngày 21/8/2021
Công văn 2796 ngày 21/8/2021
 
Các nhóm đối tượng được phép tham gia lưu thông vẫn thực hiện theo công văn số 2718 của UBND TP, bắt buộc có giấy đi đường và dấu hiệu nhận diện theo quy định.

Riêng lực lượng giao hàng sử dụng ứng dụng công nghệ (shipper) tạm ngưng hoạt động tại TP Thủ Đức và các quận, huyện 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh, Hóc Môn.

Đối với các quận, huyện còn lại, shipper chỉ hoạt động trong quận, không chạy liên quận và có dấu hiệu nhận diện riêng theo quy định tại công văn số 2491 của UBND TP.

✅ Về các đối tượng được cấp giấy đi đường gồm:
  • Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các cấp; lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch; xử lý hạ tầng kỹ thuật.
  • Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị (không quá 10% trên tổng số).
  • Các trường hợp đặc biệt khác do thủ trưởng các cơ quan nêu tại mục 4 tự chịu trách nhiệm cấp giấy và có báo cáo cho Công an TP.
📣 Cơ quan được cấp giấy:
  • Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan ban đảng, đoàn thể, tổng công ty trực thuộc TP chịu trách nhiệm cấp giấy cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị quản lý.
  • Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước trung ương trú đóng tại TP.HCM chịu trách nhiệm cấp giấy cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị quản lý.
  • UBND quận, huyện, TP Thủ Đức và các phường, xã, thị trấn cấp giấy cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân thuộc đơn vị, địa bàn quản lý (chỉ có hiệu lực trong phạm vi địa bàn quản lý).
Các cơ quan cấp phải thông báo số lượng và ký hiệu về Công an TP để kiểm tra, giám sát.
Bài viết liên quan:

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn